UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
26 kwietnia 2024
W piątek, 26 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych.
Cześć oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu Polski.
Następnie Pani dyrektor Anna Misiowiec powitała przybyłych gości: pana Wiesława Skowrona, wicestarostę powiatu koneckiego, pana Karola Banasika wicedyrektora szkoły, panie Dorotę Stefańską - Pawińską, Justynę Stąpór i Anetę Kawecką - przedstawicielki Rady Rodziców, rodziców uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowania, panią Karolinę Ścisłowicz - Plutę oraz Jadwigę Dudę - wychowawczynie klas maturalnych i maturzystów, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz całą społeczność szkolną.
Pani dyrektor zwracając się do maturzystów powiedziała, że każdy z nich miał niepodważalny wkład w rozwój naszej szkoły. Podziękowała za wychowanie i wsparcie również ich rodzicom. Wyraziła ogromną wdzięczność wychowawcom i nauczycielom za zaangażowanie w nauczaniu.
Pani dyrektor dodała, że kluczem do osiągnięcia celów jest nie tylko wiedza ale również determinacja. Życzyła abiturientom realizacji najskrytszych planów i ambicji, dostania się na wymarzony kierunek studiów.
Następnie głos zabrała pani Justyna Stąpór, przedstawicielka Rady Rodziców, która podziękowała nauczycielom naszej szkoły za przekazaną wiedzę i wsparcie uczniów. a także za okazywane serce , wyrozumiałość i życzliwość.
Następnie Pani dyrektor podziękowała rodzicom za współpracę. Zwracając się do maturzystów powiedziała:
'Nie zapominajcie o naszej szkole. Zawsze będziecie jej częścią'.
W imieniu maturzystów podziękowania złożyły Antonina Słoka oraz Daria Stukiecka. Wyraziły one przekonanie, że to, co uczniowie zdobyli w naszej szkole, będzie fundamentem ich przyszłości Życzyły swoim koleżankom i kolegom odwagi oraz wiary w siebie. Podziękowały także za wsparcie w ciągu wszystkich lat nauki.
Następnie pan starosta Wiesław Skowron przyłączył się do życzeń pani dyrektor.
Wyraził przekonanie, że spełnia się wszystkie marzenia i plany uczniów, którzy dzisiaj kończą naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Staporkowie.
W dalszej części uroczystości Pani dyrektor Anna Misiowiec wraz z wychowawczyniami wręczyła nagrody i wyróżnienia abiturientom. Otrzymali je: Jacek Warszawski, Julia Stąpór, Amelia Tomasik, Katarzyna Kucharska, Jan Pera, Wiktoria Zbróg, Olga Górecka, Jakub Pawiński, Antonina Słoka, Jakub Wiśniewski, Franciszek Gałecki - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz działalność na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu. Natomiast uczniowie: Tomasz Nowek, Łukasz Skorupa, Natalia Boruń, Igor Kawecki oraz Bartłomiej Werens otrzymali nagrody i wyróżnienia za dobre wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, aktywność w wolontariacie zostali wyróżnieni: Mają Dudzik, Aleksandra Hajert, Mikołaj Rybicki, Julia Kurp, Zuzanna Dzwonek, Daniel Janus, Jan Ksel, Jakub Majcher, Anna Młodawska, Urszula Barcikowska, Olga Telecka , Kamila Werenc, Wojciech Swat, Oktawian Szymczyk, Kamil Dobrowolski, Olaf Wojciechowski, Daria Stukiecka, Krzysztof Rupniewski.
Nagrody za sport z rąk pana Łukasza Kwietnia otrzymali także uczniowie :Paweł Żak, Jakub Wiśniewski oraz Maciej Górecki za osiągnięcia w kategorii ,"Wyciskanie sztangi leżąc"
Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym nagrody otrzymały :Antonina Słoka, Amelia Tomasik, Olga Górecka i Olga Telecka.
Uczennica Natalia Boruń otrzymała statuetkę za reprezentowanie szkoły w konkursach wokalnych, literackich oraz w konkursie wiedzy o Janie Pawle II.
Nagrodę za uzyskanie najwyższego wyniku w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk otrzymała Amelia Tomasik, natomiast w zawodzie technik informatyk Bartłomiej Werens.
Za realizację innowacji podróżniczej "Tip na trip" dyplomy z rąk pani Moniki Grabusińskiej otrzymały: Antonina Słoka, Maja Dudzik i Kacper Lisowski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom!
Po części oficjalnej Natalia Boruń zaśpiewała piosenkę "Będę tu wracać" natomiast młodzież z klas: 3 liceum oraz I TA i TB przedstawiła program artystyczny przygotowanych pod opieką pań Marzeny Maleszak i Edyty Grabowskiej. W programie wystąpili: Kinga Kurp, Michalina Pardoła, Oliwia Korkowska, Julia Gębska, Matylda Choromańska,, Maciej Pelc i Wojciech Misiowiec. Finałową piosenkę zaśpiewali: Wojciech Misiowiec, Kinga Kurp i Olaf Świerczyński.
Piękne wspomnienia zawarte w filmowym kadrze podarowali maturzystom Paweł Chrzan i Olaf Kurp z klasy 4 technikum, którzy przygotowali prezentację multimedialną.
Za obsługę sprzętu nagłaśniającego odpowiedzialni byli : Olivier Mickoś i Michał Adamczyk.
Po części artystycznej maturzyści spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielami. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć we wzruszającej atmosferze.
Drodzy maturzyści!
Życzymy Wam sukcesów, połamania piór i trafionych tematów w czasie egzaminu maturalnego.
Jesteście wspaniałymi ludźmi, którzy zasługują na szczęście i pomyślność!

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE