UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH
29 kwietnia 2022

” Nieuchronność omija, co chcemy ocalić

Wystarczy ciepłą iskrę pod sercem rozpalić,

By wyrosły w nas i trwały ulotne wrażenia

 

Drogowskazy pamięci, najmilsze wspomnienia”.

29 kwietnia 2022 r. to dzień, który zapadnie na długo w pamięci tegorocznych absolwentów klasy III b Liceum i klasy IV Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

 

Uczniowie pożegnali się z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami oraz młodszymi kolegami i koleżankami. Zabrali ze sobą nie tylko świadectwa, dyplomy i wyróżnienia ale także cały bagaż doświadczeń i wspomnień z którymi wyruszą w dalszą drogę dorosłego życia.

To w naszej szkole zdobywali wiedzę, osiągali sukcesy, wkroczyli w dorosłość, zawiązali wiele cennych przyjaźni. Przed nimi nowe wyzwania, pomysły i cele.

 

Uroczyste pożegnanie abiturientów odbyło się na sali gimnastycznej, na której obecni byli: pan Wiesław Skowron - Wicestarosta konecki, pani Hanna Rzepka - Dyrektor szkoły i pan Karol Banasik - Wicedyrektor, wychowawcy klas maturalnych: pani Katarzyna Dworzyńska (III LO) i pani Monika Grabusińska (IV T), rodzice wyróżnionych uczniów, a także koledzy i koleżanki z młodszych klas.

 

W czasie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Rzepka, która pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły, zdobycia wyróżnień i wszelkich sukcesów oraz złożyła życzenia: „Sięgajcie po nowe doświadczenia, pamiętając, że szczyty zdobywa się krok po kroku. Los sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie siebie jest źródłem rozwoju. Na czas egzaminów maturalnych życzę Wam uzyskania jak najlepszych ocen, doskonałych wyników w dalszej edukacji i trafnego wyboru drogi życiowej.”

W uroczystości głos zabrała także pani Dorota Mastalerz, która w imieniu rodziców przekazała podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników. Złożyła także życzenia tegorocznym absolwentom.

 

Swoją wdzięczność wyrazili również tegoroczni maturzyści. W imieniu klasy III liceum głos zabrała Aleksandra Ciepluch, natomiast w imieniu klasy IV T Jakub Lisowski.

 

W tym roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie wyróżniła wielu uczniów z klasy III b Liceum Ogólnokształcącego i z klasy IV Technikum.

 

Młodzież została wyróżniona przede wszystkim za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, w konkursach przedmiotowych, za działalność w szkolnym zespole teatralnym „Alter Ego”, za zaangażowanie w Szkolny Wolontariat, a także za aktywność społeczną w środowisku szkolnym,

 

W gronie wyróżnionych uczniów przez Radę Pedagogiczną znaleźli się:

Z klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Aleksandra Ciepluch, Mateusz Lisowski, Julia Wrona, Izabela Sidor, Małgorzata Sidor, Sandra Gonciarz, Natalia Krakowiak, Oliwia Książek

Z klasy IV Technikum – Martyna Żak, Jakub Lisowski, Tomasz Głusek, Miłosz Dobrowolski, Kacper Kurp, Sandra Dulewicz, Zuzanna Maciąg, Damian Mastalerz, Mateusz Onyszko, Julia Pyrlik, Łukasz Zbróg, Adrian Stępień, Jakub Lisowski, Marlena Grabka, Damian Mastalerz.

List gratulacyjny otrzymali także uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik handlowiec – Marlena Grabka; technik logistyk – Damian Mastalerz; technik informatyk – Jakub Lisowski.

Rada Pedagogiczna przyznała również Listy Gratulacyjne dla rodziców uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce. Wśród nich znaleźli się: Danuta i Tadeusz Ciepluchowie, Renata i Rafał Lisowscy, Żaneta i Zbigniew Żakowie.

 

Wszystkim rodzicom serdecznie gratulujemy sukcesów syna/ córki i życzymy satysfakcji z dalszych osiągnięć. Jednocześnie dziękujemy za wszelką pomoc i dobro niesione na rzecz naszej szkoły.

 

Na koniec spotkania, absolwenci obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu uczniów klas III b Technikum oraz III a Liceum, który przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: pani Doroty Kosierkiewicz i pana Pawła Ferensa. Absolwenci otrzymali także upominki od uczniów klas młodszych oraz życzenia, które przekazali uczniowie: Agata Olszyna i Kamil Dybski.

„ Kochani Maturzyści 2022, życzymy WAM pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, dostania się na wymarzony kierunek studiów, optymizmu i wiary we własne możliwości oraz wspaniałej przyszłości. Niech każdy dzień będzie lepszy od poprzedniego, a drogowskazem staną się słowa piosenki popularnego zespołu Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, (…) idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć”. POWODZENIA!!!

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE