UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW 2021
30 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021 r. jest data szczególna dla uczniów klas maturalnych. W tym dniu absolwenci klasy III LO i klasy IV Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej i zakończyli ważny etap w życiu. Przed nimi nowe wyzwania, pomysły i drogi.

Ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, odbyła się krótka, symboliczna, uroczystość pożegnania absolwentów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wręczenie świadectw, nagród oraz dyplomów odbyło się na sali gimnastycznej w obecności dyrekcji: Pani Hanny Rzepki i Pana Karola Banasika, wychowawców: Pana Dariusza Młodawskiego (III LO) i Pana Jacka Rysia (IV T), przedstawicieli Rady Pedagogicznej: Pani Doroty Fitas i Pani Anny Misiowiec, przedstawicieli rodziców Pani Karoliny Zych i Pani Renaty Migałki. Ze względu na ograniczoną ilość osób, w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele władz, rodzice wyróżnionych absolwentów, a także wszyscy nauczyciele i uczniowie.

W czasie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Rzepka, która pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły, zdobycia wyróżnień i wszelkich sukcesów oraz złożyła życzenia: „Moi kochani maturzyści, każdemu z Was życzę przede wszystkim wiary we własne możliwości, która będzie ze sobą niosła liczne sukcesy w dalszym życiu, a także pomyślnego zdania egzaminu maturalnego, dostania się na wymarzone kierunki studiów, zdobycia dobrej pracy oraz podejmowania trafnych decyzji i wyborów.

  1. uroczystości głos zabrała także p. Renata Migałka, która w imieniu rodziców przekazała podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników. Złożyła także życzenia tegorocznym absolwentom. Swoją wdzięczność wyrazili również absolwenci. W imieniu klasy III liceum głos zabrał Aleksander Okła, natomiast w imieniu klasy IV T: Zuzanna Domagała i Aleksandra Okła.

W tym roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie wyróżniła wielu uczniów z klasy III Liceum Ogólnokształcącego            i z klasy IV Technikum.

Młodzież została wyróżniona przede wszystkim za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, w konkursach przedmiotowych, za działalność w szkolnym zespole teatralnym „Alter Ego”, za zaangażowanie w Szkolny Wolontariat, a także za aktywność społeczną w środowisku szkolnym,

W gronie wyróżnionych uczniów przez Radę Pedagogiczną znaleźli się:

Z klasy III Liceum Ogólnokształcącego Karol Kurp, Karolina Błońska, Kacper Fatel, Aleksandra Pabjańska, Karolina Antoniak, Natalia Kopeć, Martyna Kurcbart, Aleksander Okła, Szymon Górecki, Maciej Owczarczyk, Oliwa Krakowiak, Martyna Stachura, Agata Ciaś, Ilona Czyż, Emilia Szczepanik, Marlena Szkurłat, Eliza Warchoł, Maria Żelska.

Z klasy IV Technikum Dawid Mróz, Igor Migałka, Zuzanna Domagała, Paweł Sroka, Michał Bierć, Arkadiusz Boczek, Kuba Stępień, Piotr Sorbian, Mikołaj Domagała, Martyna Kurp, Karolina Matuszczak, Filip Ordziński, Sandra Paluch.

 

Szczególne wyróżnienie otrzymali uczniowie technikum za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wśród uczniów z technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk wyróżniono Pawła Srokę, natomiast z technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Domagała i Kacper Gros. Z technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk wyróżniono Mateusza Balcerowskiego.

Rada Pedagogiczna przyznała również Listy Gratulacyjne dla rodziców uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce. Wśród nich znaleźli się: Aneta i Mariusz Kurp, Agnieszka   i Dariusz Błońscy, Elżbieta i Józef Fatel, Kamila i Radosław Pabjańscy, Katarzyna i Piotr Antoniakowie, Lucyna Bilska, Urszula i Tomasz Kurcbartowie, Beata i Konrad Okła, Halina i Andrzej Mróz, Renata i Łukasz Migałkowie, Izabela i Mariusz Domagałowie, Katarzyna i Marcin Srokowie.

Wszystkim rodzicom serdecznie gratulujemy osiągnięć syna/ córki i życzymy satysfakcji z dalszych osiągnięć. Jednocześnie dziękujemy za wszelką pomoc i dobro niesione na rzecz naszej szkoły.

Hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości były słowa Bułata Okudżawy „I kiedy przyjdzie w drogę iść, a drogi nieprzetarte, wychodząc nie ryglujcie drzwi, zostawcie je otwarte”. Na koniec spotkania, absolwenci obejrzeli prezentację multimedialną, która przedstawiała wiele wspólnie przeżytych wydarzeń z życia szkolnego „(..) leją się z tych fotografii oceany biografii…”.  Prezentację przygotowali uczniowie z klasy II LO i III T pod kierunkiem nauczycieli: Pani Moniki Grabusińskiej i Pani Katarzyny Dworzyńskiej. Absolwenci otrzymali także upominki od uczniów klas młodszych oraz życzenia, które przekazali uczniowie: Martyna Bednarz i Jakub Lisowski - „ Kochani Maturzyści 2021, życzymy WAM pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, dostania się na wymarzony kierunek studiów, optymizmu i wiary we własne możliwości oraz wspaniałej przyszłości. Niech każdy dzień będzie lepszy od poprzedniego, a drogowskazem staną się słowa piosenki popularnego zespołu Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, (…) idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć”. POWODZENIA!!!

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE