UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
28 września 2021
My uczniowie pierwszych klas ZSP im. Stanisława Staszica przyrzekamy…
Dzisiaj w Naszej Szkole odbyło się uroczyste
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.
Wręczone zostały również stypendia "Na dobry start".
Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę i tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły.
Na uroczystość przybył: Pan Wiesław Skowron - wicestarosta konecki oraz rodzice.
W uroczystości również wzięli udział: Pani Hanna Rzepka – dyrektor Szkoły, Pan Karol Banasik – wicedyrektor szkoły, wychowawcy klas pierwszych: Pani Edyta Grabowska (I LO) oraz Pan Robert Kusztal (I T). Obecni byli również nauczyciele i uczniowie z poszczególnych klas.
Wszystkich zebranych, serdecznie powitała Pani Hanna Rzepka, następnie głos zabrała Izabela Sidor - przewodnicząca Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego, która złożyła uczniom najlepsze życzenia, zapewniając o wsparciu i pomocy starszych koleżanek i kolegów.
Głos zabrał również Pan Wiesław Skowron, który życzył uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz satysfakcji w realizacji wszystkich ambitnych planów.
Uroczystość ślubowania była również okazją do wręczenia stypendium „Na dobry start” uczniom, którzy przyszli do klas pierwszych z najwyższymi wynikami.
Stypendium wręczyli: Pan Wicestarosta wraz z Panią Dyrektor i Panem Wicedyrektorem oraz z wychowawcami. Otrzymali je:
z klasy I LO:
• Matylda Choromańska
z klasy I Technikum:
• Dominik Wieloch
Wręczono również listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów.
Na zakończenie głos zabrała Pani Hanna Rzepka: - która życzyła uczniom klas pierwszych wielu sukcesów w nauce, radosnych i szczęśliwych dni, licznych przyjaźni oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE