UZYSKALIŚMY AKREDYTACJĘ
               W PROGRAMIE ERASMUS +
W I -ej EDYCJI 2020 NA LATA 2020-2027
05 marca 2021
Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację – I edycja. W sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, ubiegały się 563 placówki z całej Polski, a dla 433 pozytywnie rozpatrzono wnioski. Z województwa świętokrzyskiego 10 organizacji otrzymało akredytację, w tym nasza szkoła.
 
Akredytacja Erasmus oznacza stały bilet wstępu
do programu lub też stałe członkostwo w programie. Jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.
 
Nasza szkoła otrzyma certyfikat akredytacyjny
oraz dofinansowanie na zorganizowanie kolejnych wyjazdów zagranicznych. Zmieni się także sposób opracowywania wniosków, co niewątpliwie ułatwi drogę do przyznania i realizacji następnych projektów.
 
Przypomnijmy, że nasza szkoła realizowała dotychczas trzy projekty Erasmus + aktualnie jest w trakcie realizacji programu mobilnościowego PO WER finansowanego również ze środków unijnych.
Dotychczas młodzież kształcąca się w technikum odbywała praktyki zawodowe w Niemczech (Lipsko) , we Włoszech (Bolonia i Parma) oraz w Grecji (Kreta/Rethymno).

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE