WARSZTATY INTEGRACYJNE
11 czerwca 2021
Dzisiaj w naszej szkole gościła Pani Kinga Zielińska – psycholog współpracujący z Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
Celem wizyty było przeprowadzenie warsztatów, w których udział wzięli uczniowie klas pierwszych          z opiekunami.
Przebieg zajęć koordynowała p. Dorota Fitas - pedagog szkolny.
W czasie trwania warsztatów uczniowie mogli się zintegrować, lepiej poznać, a wszystko to poprzez gry
i wspólne zabawy. Młodzież mogła również uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony,
a także dowiedzieć się co zrobić by lepiej ze sobą współpracować, wzmocnić więzi istniejące w klasie
i zachęcić do działania klasowych outsiderów.
Za pomoc w zorganizowaniu tych warsztatów dziękujemy Pani Idze Bieleckiej z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE