ZAJĘCIA ZE STRZELECTWA
30 stycznia 2024
30.01.2024 w ramach projektu upowszechniającego kulturę fizyczną i sport wśród młodzieży, nasi pełnoletni uczniowie z klas 3LO, 4LO, 4T i 5T wzięli udział w programie upowszechniania strzelectwa realizowanego przez Akademicki Związek Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Celem programu jest popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, a przez to również upowszechnianie postaw pro obronnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych w tym zakresie. To był świetny czas, w którym nasi uczniowie nabyli nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności, które mogą rozwinąć ich zainteresowania. Zajęcia odbyły się na mobilnej strzelnicy.
Zajęcia przeprowadził wykwalifikowany instruktor AZS.
Koordynatorem projektu strzeleckiego w naszej szkole był pan Łukasz Kwiecień.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE